English Latviešu Pусский
Register

Ziņojums ar pārbaudes vizīti

Mūsu pasūtītājs var saņemt īpašu kredītziņojumu, kas sniedz padziļinātu analīzi un pilnīgāku priekšstatu par uzņēmumu. Tas tiek veikts, izmantojot vēl pilnīgāku avotu klāstu, ieskaitot vizīti uzņēmumā, kuras ietvaros mūsu speciālisti ievāc papildu informāciju, veic intervijas ar darbiniekiem, uzņem fotoattēlus, noskaidro apgrozāmo līdzekļu apjomu.

Tas ir īpašs pakalpojums, kuru mēs nodrošinam pēc atsevišķa pieprasījuma.

Tie ir objektīvākie dati, kurus varat izmantot savām biznesa vajadzībām, uzņēmuma kredītspējas pārbaudei, sava ilgtermiņa biznesa partnera izvēlei vai reklāmas mērķiem.

Šis pakalpojums ir jo īpaši vērtīgs, veicot parādu piedziņu.

Tieeši tāpēc Professional Partner līdztekus parādu piedziņas metodēm un paņēmieniem, ko izmanto valstīs ar ilgu tirgus ekonomikas vēsturi, izmanto arī papildus novatoriskas pieejas. Tas var izklausīties kā nestandarta risinājums, tomēr pat tik vienkāršs rīks kā Ziņojums ar pārbaudes vizīti ir viens no efektīvākajiem paņēmieniem gan darījuma partnera parāda piedziņas, gan pārbaudes posmā. Tādējādi tiek nodrošināts risku samazinājums, izvēloties sadarbības partneri.

Kompetents speciālists objektīvi novērtē uzņēmējdarbības izpausmes un uztver uzņēmumā valdošo psiholoģisko noskaņu.

Lieki piebilst, cik ļoti svarīgs ir personīgais kontakts ar priekšsēdētāju vai galvenajiem darbiniekiem.

Tas ļauj nodibināt un uzturēt attiecības jau tūlīt, ņemot vērā, ka pastāv tikai viens "pirmssadarbības pārrunu" periods. 

Bez šāda kontakta nav iespējams izstrādāt efektīvu stratēģiju konfliktu atrisināšanai.

Papildus tam, mūsu komandas centieni galvenokārt ir vērsti uz iespējamo konfliktu novēršanu, līdz minimumam samazinot zaudējumu riskus, pasargājot mūsu augsti vērtētos klientus no jebkāda veida riskiem.