English Latviešu Pусский
Register

AML izziņa par ārvalstu uzņēmumiem

Finanšu līdzekļu atmazgāšanas  novēršana

Iegūt informāciju par savu sadarbības partneri Latvijā, izmantojot Uzņēmumu reģistra vai Lursoft datus, parasti nav tik grūti.

Dati par ārvalstu sadarbības parteriem ir pavisam cita lieta. Katrai Eiropas Savienības valstij, nerunājot par pārējo pasauli, ir savi tiesību akti, un informācijas pieejamība par uzņēmumiem ir ļoti atšķirīga.

Propartner AML izziņa tika izveidota balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un dokumentā “Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem“ noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem.

 

NILLTFN Likums nosaka noteiktu likuma subjektu loku, kuriem savu klientu risku izvērtēšana ir jāveic. Tās ir kredītiestādes, ārpakalpojuma grāmatveži, nodokļu konsultanti, zvērināti revidenti, notāri, advokāti un citi juridisko pakalpojumu sniedzēji, personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji u.c.

 

Propartner AML izziņa ietver sevī sekojošu ārvalstu uzņēmuma informāciju: 

 

Klientu priekšrocības: