English Latviešu Pусский
Register

Rēķinu administrēšana

Parādu piedziņa. Rēķinu administrēšana.

Mūsu kontu pārvaldības pakalpojums ietver lielu apjomu ar dokumentiem saistītu darbu, ko mēs veicam mūsu klienta vārdā. 

Mēs sastādām atgādinājuma vēstuli parādniekam par nepieciešamību veikt apmaksu līdz noteiktajam termiņam.

Ja parādnieks neveic apmaksu noteiktajā termiņā, nākamās darba dienas rītā mēs nosūtījām pirmo atgādinājumu. Mēs veicam telefonisku sazināšanos ar parādnieku, iepazīstinot ar savu uzņēmumu un norādot zvana iemeslu. Mēs nekad neizsakām draudus attiecībā pret parādnieku, bet joprojām uzturam civilu un tiešu saskarsmi, lai nodrošinātu pozitīvas attiecības.

Ja maksājums netiek veikts, mēs nosūtām otro atgādinājumu.  Veicot tālruņa zvanu, mēs esam ieinteresēti noskaidrot nemaksāšanas iemeslus un noskaidrot, vai parādnieks plāno atmaksāt parādu. Tad mēs ierosinām izveidot maksājumu grafiku, pastāvot solījumam veikt apmaksu.

Šajā posmā mēs iesakām pārtraukt visu pakalpojumu sniegšanu parādniekam (ja nav izdarīts jau agrāk). Rakstisks brīdinājums, kurā ir atsauce uz laiku, kuram jāpaiet, pirms tas notiek, un detalizēts uzņēmuma politikas apraksts tiek sniegts iepriekš un pirms pakalpojuma pārtraukšanas saistībā ar parāda nemaksāšanu.

Ja ir tiesību akti vai juridiski dokumenti, kas atļauj šādus pasākumus, mēs varam sākt aprēķināt procentus par aizņemtajiem līdzekļiem vai līgumsodu. Tam nepieciešamas zināšanas par likumiem noteiktās jomās, jo daudzviet procentu aprēķins ir ierobežots.

Mēs veicam pārrunas ar parādnieku, ja uzskatām, ka tā var būt vienīgā iespēja saņemt maksājumu. Pastāvot klienta piekrišanai, mēs varam noskaidrot, kādu summu tas ir gatavs (vēlas un spēj) atmaksāt, vai arī piedāvāt noteiktu parāda atlaidi atkarībā no situācijas. Dažreiz izdevīgi ir dot ievērojamu atlaidi un nekad nesadarboties ar attiecīgo uzņēmumu, nekā maksāt atguves speciālistiem un juristiem.

Maksājuma pieprasījumā ir atsauces uz konta iepriekšējiem pārskatiem un rēķiniem.

Vēstuļu tonis nekad nav draudošs, bet vienmēr satur norādi uz pasākumu nopietno raksturu, ja maksājums netiek veikts noteiktajā termiņā vai tiek ignorēts.

Mūsu rēķinu administrēšanas pakalpojums ļauj jums sasniegt šādus mērķus:

Ziņojumi un saņemtie maksājumi tiek regulāri nogādāti klientiem.

Jūs varat pilnvarot mūs veikt rēķinu administrēšanu, negaidot kad debitori kļūs par parādniekiem. Maksājumu rēķinu izsekošana ļaus jūsu biznesam saglabāt maksātspēju un konkurētspēju. Parādu piedziņa vienmēr ir grūts un dažreiz pretrunīgi vērtēts process. Professional Partner SIA - jūsu uzticamais partneris šajā jomā.