English Latviešu Pусский
Register

Pirmstiesas parādu piedziņa

Iemesli, kas kavē profesionālu parādu piedziņu pirmstiesas kārtībā, ir tādi paši kā likumdošanā noteiktajā tiesas kārtībā.

Tālāk uzskaitīti atsevišķi no tiem:

1) Faktiskais līdzekļu un parādnieka īpašuma trūkums parāda atmaksai attiecīgajā brīdī,
2) Parādnieka pārliecība, ka kreditors nespēs īstenot sodus attiecībā uz parādnieka faktiski pastāvošajiem līdzekļiem un citiem aktīviem šādu apstākļu dēļ:
a) aktīvu slēpšana (de facto tie pieder parādniekam, bet de iure – citai, trešajai pusei);
b) atbalstītājpersonu individuālie vai administratīvie resursi;
c) informācijas trūkums par parādnieka atrašanās vietu;
d) attāluma, valodas un citas barjeras (bieža situācija starptautisku parādu gadījumā);
e) citi apstākļi (prasījumu nokavējumi, parāda dokumentu trūkums, u. tml.).

Pamatojoties uz šādu tipoloģiju, ir skaidrs, ka ir nepieciešams veikt darbu divās frontēs:

Veiksmīga parāda piedziņas vajadzībām, pirmkārt, ir jāpaplašina konflikta redzējums un jāizpēta parādnieka komunikācijas lauks. Tādējādi nepieciešams identificēt personu loku, kuru ietekmē parādnieks potenciāli, vai nu brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, veiks prasījuma apmaksu. Tajā pašā laikā tas darbojas ar papildus motivēšanu (tiek ņemti vērā apstākļi un attiecības, kas var ietekmēt parādnieka vēlmi veikt apmaksu.  Pieņemot, ka parādnieks vēlas saglabāt attiecības, nevis tās zaudēt.).

Efektīvs līdzeklis ir sadarbība ar profesionālajām un sabiedriskajām asociācijām. Piemēram, ja uzņēmums ir Tirdzniecības palātas dalībnieks, tā var atmaksāt parādu summas, draudot uzņēmumam tikt sodītam par ētikas un uzņēmējdarbības prakses noteikumu pārkāpšanu.

Taisnīgas parādu piedziņas laikā uzmanība tiek pievērsta ne tikai tiesiskajām un formālajām attiecībām, bet arī ekonomiskajām un informācijas.

Piemēram, bieži vien kontrolpaketes turētāja sabiedrībā organizācijas ir juridiski neatkarīgas un nav atbildīgas viena par citas parādiem, bet tās ir saistītas ekonomiski un informācijas līmenī, tāpēc uzņēmuma reputācijas zaudēšanas draudi tiek uztverti nopietni šādas grupas vadības, nevis paša atsevišķā uzņēmuma, līmenī.

Mēs varam arī ieteikt vispāratzītu metodi konflikta situācijas pirmstiesas noregulēšanai. Šis ir gadījums, kura ietvaros kreditors, kura mērķis ir atgriezt parāda summu, pieņem lēmumu sadarbībā ar labticīgu parādnieku, un viņi izstrādā veidu, kā nopelnīt līdzekļus ar vienu vai vairākiem sadarbības darījumiem. Šajā gadījumā parādnieks nespēj atbrīvoties no kreditora piešķirtajiem papildu līdzekļiem, bet gan vada projektu attiecībā uz to peļņas daļu, kas var segt parādu vai tā daļu. Šī metode ļauj pārvietot parādnieku resursus pozitīvā veidā, nevis tērēt laiku un pūles, lai izturētu aizdevēja spiedienu.

 

Debitoru parādu piedziņa ir mūsu uzņēmējdarbības joma jau vairāk nekā 10 gadus.