English Latviešu Pусский
Register

Parādu piedziņa tiesā

Aktīvu piedziņas darbību juridiskie aspekti

Lai apkalpotu mūsu klientus pienācīgi augstā līmenī, mēs piedāvājam plašu juridisko pakalpojumu klāstu, ieskaitot juridisko piedziņu. Juridiskā parādu piedziņā – nozīmēts mūsu komandas dalībnieks pārrunās ar parādniekiem ierosina tiesas prāvu parādu piedziņai uz izpildraksta pamata un uzsāk maksātnespējas procedūras. Parādu piedziņas speciālists no uzņēmuma jebkurā posmā spēj sasniegt izcilus rezultātus, par ko liecina mūsu klientu atsauces.

Parādu atguves jurists – šaura profila, neatlaidīgs un uz rezultātu vērsts speciālists. Izmantojot plašās zināšanas par darbiniekiem un ievērojamu praktisko pieredzi, mēs ieņemam vadošo pozīciju efektīvu un tiesisku metožu izstrādāšanā, atlasē un ieviešanā, kā arī, rīkojoties ar parādiem.

Mūsu uzņēmuma speciālisti vienmēr cenšas nesāpīgi atrisināt abu pušu konfliktus, izmantojot tikai likumīgas un efektīvas metodes. Mūsu uzņēmuma juridiskie pakalpojumi ietver pilnīgu, visaptverošu un rūpīgu problēmas izpēti. Mēs garantējam individuālu pieeju katram klientam un izstrādājam labāko stratēģiju optimālu rezultātu sasniegšanai.

Prasības iesniegšana

Juridiskās parādu piedziņas stadija sākas ar prasības aizsūtīšanu.

Prasībai jāprecizē parāda izcelsme, parāda summa, aprēķini par aizņēmuma procentiem vai līgumā noteiktās soda naudas. Prasībā var precizēt arī faktu, ka atgūstamā summa nedrīkst pārsniegt summu, kas sākotnēji prasīta prasības ietvaros. Palielinot prasības summu, būs nepieciešama papildu dokumentu sagatavošana un piemaksa par valsts nodevu.

Prasību nosūta uz parādnieka juridisko adresi.

Prasībā norāda parāda brīvprātīgas atmaksas periodu. Ja norādītajā termiņā naudas līdzekļi netiek pārskaitīti vai tiek veikta to nepilnīga apmaksa, mēs varam iesniegt prasību tiesā.  Prasībai jāpievieno attaisnojošie un apstiprinošie dokumenti, vai šo dokumentu izraksti.

Prasība ir arī sava veida psiholoģisks līdzeklis parādnieka ietekmēšanai, precīzi aprēķinot parādu, atsaucoties uz iespēju pirms tiesvedības izšķirt strīdu ar kompetenta jurista palīdzību.

Bankrota lietas

Veicot parādu piedziņu bankrota situācijā, mēs sniedzam standarta juridisko atbalstu bankrota gadījumā, ieskaitot iespēju kriminālvajāšanu uzsākt par ļaunprātīgu izmantošanu vainīgajiem, kas radījuši zaudējumus aizdevējiem – mūsu klientiem. Dažos gadījumos tiek izmantoti citi attiecīgie ekonomiskie instrumenti (investoru piesaistei, parāda pārstrukturēšanai, grūtībās nonākušo aktīvu atguve u. tml.), taču šādas situācijas ir samērā retas.            

Tiesas procesi

The main purpose of this step is to obtain the writ of execution. Client representation and corporate representation in courts are our additional services.

Izpildprocedūras

Izpildprocedūras – civilprocesa pēdējais posms, kurā kompetentās iestādes un ierēdņi izpilda sekojošas procedūras: